ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Saturday, December 26, 2015

စာအုပ္လင့္ေပါင္းစံု
5 hrs ·
‪#‎ကြန္ပ်ဴတာ_နည္းပညာ‬
စာအုပ္မ်ား "၂၆အုပ္"
1။ လက္ေတာ့အေၾကာင္းစံုစာအုပ္
http://pc.cd/QXC

2။ Laptop_Hard_Driveေျပာင္းလဲျခင္းနွင့္
Memory_Upgradeျပဳလုပ္ခ်င္း။
http://pc.cd/kkC
3။ Laptop_Hardwareပိုင္းပ်က္စီးျခင္းကို
Externalျဖစ္ျပဳျပင္ျခင္း
http://pc.cd/iXC
4။ Laptop_Motherboardရဲ႕Keyboard
Connector.ျပသာနာေျဖရွင္းနည္း။
http://pc.cd/EVC
5။ Laptopတစ္လံုးဝယ္မည္ဆို
http://pc.cd/ekC
6။ Laptopတစ္လံုးကိုလံုျခဳံစိတ္ခ်ေအာင္အ
ျပဳနည္း
http://pc.cd/QY0
7။ Laptopကီးဘုတ္မ်ားပ်က္စီးျခင္းကိုျပဳျပ
င္နည္းစာအုပ္
http://pc.cd/KVC
8။Laptopကီးဘုတ္ပ်က္စီးျခင္းကိုအစားထို
းျခင္းစာအုပ္
http://pc.cd/8XC
9။ Laptopတစ္လံုးျပဳျပင္မည္ဆိုစာအုပ္
http://pc.cd/4kC
10။ LaptopထဲကSO-DIMMအေၾကာင္း
http://pc.cd/jkC
11။ Laptopပ်က္စီးေနပီးဆိုဘယ္လိုျပဳျပင္မွ
ာလယ္စာအုပ္
http://pc.cd/E7C
12။ Laptopရဲ႕အားနည္းခ်က္မ်ားစာအုပ္
http://pc.cd/sXC
13။ Laptopအစိတ္အပိုင္းမ်ားအေၾကာင္းစာ
အုပ္
http://pc.cd/gXC
14။ လြယ္ကူေလ့လာအေျခခံကြန္ျပဴတာ
https://www.dropbox.com/s/9c3w9oymkse9ypy/Easy %20Computer%20Basic.pdf?dl=0
15။ ကြန္ပ်ဴတာစာအုပ္မ်ာစုစည္းမႈးကို ေအာက္ပါလင့္ကေန ေဒါင္းႏိုင္ပါတယ္
http://www.mptharr.com/2015/12/pc.html
16။ Windows 7 တင္နည္း
https://www.dropbox.com/…/Window%207%20တင္နည္းစာအုပ္_tharya…
17။ Photoshop CS4
https://www.dropbox.com/s/fihm2o5yu…/Adobe_Photoshop_CS4.pdf
18။ Windows Password ျဖတ္နည္း
https://www.dropbox.com/…/Resetting%20Windows%20Password%20…
19။ ကြန္ျပဴတာျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းနည္း
http://www.mediafire.com/…/How+to+solve+Computer+Problems+b…
20။ Nero 8 ျဖင့္ CD/DVD ထုတ္လုပ္နည္းလက္စြဲ
https://www.dropbox.com/…/LearningNero8.UAungLin.By_Tharkau…
21။ အေျခခံဒီဇိုင္းနွင့္ဂရက္ဖစ္အနုပညာ
http://www.mediafire.com/dow…/46cq7bq19ma5nzb/0495915777.pdf
22။ Photoshop၏လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား
https://my.pcloud.com/publink/show…
23။ ကြန္ျပဴတာသုံစြဲသူတိုင္းအတြက္ အဂၤလိပ္စာ
https://my.pcloud.com/publink/show…
24။ လက္ေတာ့ကြန္ျပဴတာျပဳျပင္နည္းနွင့္
သိသင့္စရာမ်ား(ဆရာ သန္းထိုက္-ေရႊရိပ္)
http://pc.cd/gsr
25။ ကြန္ျပဴတာပညာရွင္လက္ဆြဲ
https://my.pcloud.com/publink/show…
26။ ကြန္ျပဴတာအေမးအေျဖ
https://my.pcloud.com/publink/show?code=1ay7

No comments:

Post a Comment