ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Tuesday, July 28, 2015

ျမန္မာ -စကၤာပူ ပြဲအစအဆံုး မျကည္လိုက္ရတဲ့ ပရိတ္သက္မ်ား ေအာက္ပါ Link မွာ ျပန္ျကည့္ နိုင္ပါတယ္။
Myanmar (3) -(1) Singapore
https://m.youtube.com/watch?v=YoqhEJKbtao
... See More

No comments:

Post a Comment