ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Sunday, September 21, 2014

yarzartunနည္းပညာ: Original Windows ဟုတ္၊မဟုတ္ ဘယ္လို စမ္းစစ္မလဲ - Or...

yarzartunနည္းပညာ: Original Windows ဟုတ္၊မဟုတ္ ဘယ္လို စမ္းစစ္မလဲ - Or...: Original Windows ဟုတ္၊မဟုတ္ ဘယ္လို စမ္းစစ္မလဲ - Original Windows ေတြမွာ Recovery Partation ကို Restore လုပ္နည္း စ...

No comments:

Post a Comment