ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Sunday, September 14, 2014

ျမန္မာ IT လူငယ္မ်ား : Window 7ေပၚမွာ backtrack5 သံုးနည္း

ျမန္မာ IT လူငယ္မ်ား : Window 7ေပၚမွာ backtrack5 သံုးနည္း: အခု ကၽြန္ေတာ္တို႕ Backtrack 5 ကို vmware player နဲ႕ window 7 ေပၚမွာတင္ပါမယ္ vmware player / vmware workstation ဆိုျပီး၂မ်ိဳ...

No comments:

Post a Comment