ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Monday, September 8, 2014

လမင္းေမာင္ နည္းပညာ: Facebook ကို အသံုးျပဳၿပီး တစ္ေယာက္ ကြန္ျပဴတာကို တစ...

လမင္းေမာင္ နည္းပညာ: Facebook ကို အသံုးျပဳၿပီး တစ္ေယာက္ ကြန္ျပဴတာကို တစ...: နာမည္ၾကီး Remote Access Application ျဖစ္တဲ့ Team Viewer ကိုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိၾကမွာပါ။ Team Viewer က ကြန္ျပဴတာတစ္လံုး ကို အျခား ကြန္ျပဴတာတ...

No comments:

Post a Comment