ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Monday, February 24, 2014

ကိုလတ္(ကြ်ဲဆင္း)နည္းပညာစု႔စည္းမႈ႕: windows 8 & 8.1 ေတြမွာ wifi limited ျဖစ္ေနသူမ်ားအတ...

ကိုလတ္(ကြ်ဲဆင္း)နည္းပညာစု႔စည္းမႈ႕: windows 8 & 8.1 ေတြမွာ wifi limited ျဖစ္ေနသူမ်ားအတ...: windows 8 & 8.1 ေတြမွာ wifi limited ျဖစ္ေနသူမ်ားအတြက္ ==================================== windows 8 & 8.1 ေတြမွာ ...

No comments:

Post a Comment