ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Monday, February 24, 2014

ေမာင္(စြယ္စံုက်မ္း)dhammahive.activity.apk

ေမာင္(စြယ္စံုက်မ္း)dhammahive.activity.apk

No comments:

Post a Comment