ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Wednesday, February 26, 2014

ကြ်္နေတာ. ဘေလာ. သည္ သူမ်ားဘေလာ.မ်ားႏွင္.မတူ ဘူးျဖစ္ေနပါတယ္ သိေသာသူမ်ားကူညီပါ           http //yarzartun1.blocksport.com

No comments:

Post a Comment