ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Tuesday, February 25, 2014

Myanmar Thai Mou News Provider : ထုိင္းနိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အထူးသတိျပဳရ...

Myanmar Thai Mou News Provider : ထုိင္းနိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အထူးသတိျပဳရ...: ထုိင္းနိုင္ငံအတြင္းရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေနနွင့္ ယာယီ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္ရာတြင္ သိနားလည္သူမ်ားအဖုိ္. ျပႆနာမရွိနိုင္ေသာ္လ...

No comments:

Post a Comment