ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Friday, March 28, 2014

လြင္မင္းဗိုလ္(နည္းပညာ): Windows 7 မွ Drivers မ်ားကို Windows 8 မွာ မဝင္၊ ဝ...

လြင္မင္းဗိုလ္(နည္းပညာ): Windows 7 မွ Drivers မ်ားကို Windows 8 မွာ မဝင္၊ ဝ...: 30 Dec 12, 01:12 AM thannaing: ကိုလြင္မင္းဗိုလ္ေရ အကုညီ တခုေလာာက္ေတာင္းခ်င္လို႔ပါ ကြ်န္ေတာ့္စက္မွာ ဝင္ဒိုး8တင္လိုက္တာ ျမန္မာစာေတြလ...

No comments:

Post a Comment