ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Saturday, March 29, 2014

လြင္မင္းဗိုလ္(နည္းပညာ): Text Effect - Photoshop ျဖင့္စာလံုးဒီဇိုင္းမ်ား ဖန...

လြင္မင္းဗိုလ္(နည္းပညာ): Text Effect - Photoshop ျဖင့္စာလံုးဒီဇိုင္းမ်ား ဖန...:  ဒီေန႔ေတာ့ Photoshop နဲ႔ စာလံုး Design ေလးဖန္းတီးပံုကို photoshop အေျခခံေလးေတြ လိုခ်င္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္..။ သူငယ္ခ်...

No comments:

Post a Comment