ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Saturday, March 29, 2014

လြင္မင္းဗိုလ္(နည္းပညာ): Computer ကိုေလးေစသည့္ Windows logs မ်ားရွင္းနည္း

လြင္မင္းဗိုလ္(နည္းပညာ): Computer ကိုေလးေစသည့္ Windows logs မ်ားရွင္းနည္း: က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ကြန္ပ်ဴတာမွာ Windows logs မ်ားကိုရွင္းေပးဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္..။ Windows logs မ်ားလာရင္ စက္ကိုေလးေစပါတယ္..။ ကြန္ပ်ဴတာရဲ့ ေမာက...

2 comments: