ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Monday, March 31, 2014

Welcome To Myanmar IT Helpers Group: ကြန္ပ်ဴတာအတြက္လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာနည္းလမ္းမ်ား ( ၁ ) မ...

Welcome To Myanmar IT Helpers Group: ကြန္ပ်ဴတာအတြက္လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာနည္းလမ္းမ်ား ( ၁ ) မ...:  မဂၤလာပါ  ကြ်န္ေတာ္ ေရးသား ထားတဲ့ စာအုပ္ေလးေတြကို  ယခင္က တေန႕ တစ္အုပ္ တင္ခဲ့ပါတယ္.. ခုေတာ့ အားလုံး ျပီးဆီးေနတဲ့အတြက္  တေနရာထဲကေန တၾကိမ္...

No comments:

Post a Comment