ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Wednesday, February 24, 2016


Resetter Epson L800 Free Download

Resetter Epson L800 Free Download

Resetter Epson L800 Free Download– Here is the way to utilize the product Resetter Epson L800, assuredly this article might be valuable for a companion who has a kind of printer epson tx 121 and must be reset.

Resetter Epson L800 Free Download 
  • To download the Software Resetter Epson L800 companion can click the interfaced beneath.
  • Turn on the printer Epson L800 who asked for a reset.
  • Verify the driver is introduced before L800.
  • Download Software Resetter Epson L800 connect beneath
  • Remove the downloaded L800 Resetter
  • at that point run with twofold click the record “Adjprog.exe”.
  • At that point click Accept => Particular Adjustment mode => Waste Ink Pad Counter => OK => Check (to figure out mainpad counter/ Platten cushion counter) => Tick Main and Platten Pad Counter => Initialization => Finish.
To all the more effectively Resetter Epson L800 Follow thusly from the picture underneath:
Resetter Epson L800 Free Download
Resetter Epson L800 Download Software
Resetter Epson L800 Free Download
Resetter Epson L800 Download Software
Similarly Ways and Download Resetter Epson L800 may be useful

Resetter Epson L800 Free Download


Incoming search terms for the article:

Next post:

No comments:

Post a Comment