ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Tuesday, October 20, 2015

Topaz Photoshop Plugins Bundle 2014 32bit & 64bit (20.06.2014) [ENG] [Keys]- (804 Mb)

အားလံုးဘဲမဂၤလာပါ ကၽြန္ေတာ္ေဘာ္ေဘာ္ေတြအတြက္Adobe Photo Shop All Editions မ်ားအတြက္ Plug-in (၁၄) ခုပါဝင္တဲ့ ေနာက္ဆံုးထြက္ ေလးရွာ့ျပီတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္
Topaz Photoshop Plugins Bundle 2014 32bit & 64bit ကိုတင္ေပူးလိုက္ပါတယ္။ဒီလို
Plug-in ေတြက Adobe မွာေဒၚလာနဲ႔ေရာင္းတာျဖစ္ပါတယ္။
ပါဝင္တဲ့ Plug-in (၁၄) ခုမွာ.....
1.Topaz Lens Effects v 1
2.Topaz Adjust v5
3.Topaz Clean v3
4.Topaz DeJPEG v4
5.Topaz DeNoise v5
6.Topaz Detail v3
7.Topaz Infocus v1
8.Topaz ReMask v3
9.Topaz Simplify v3
10.Topaz BW Effects v2
11.Topaz photoFXlab
12.Topaz Clarity v1
13.Topaz Star Effects v1
14.Topaz ReStyle v1

Topaz Labs Plug-In Bundle X86.X64
Install\Register Notes
======================
- Install "topazcomplete_setup.exe"
- When prompt for a directory folder to install
- Navigate to your Adobe Photoshop Plugin Folder (Default)
*C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CSxxx\Plug-ins
- Run Photoshop, open an image file
- Click Photoshop [Filter] tab & select Topaz Labs Plug-ins from drop-down list
- Click Topaz Plug-in [Menu] tab > Enter Key
_____________________________________________________________________________

Topaz Lens Effects v 1

Key: 038309-110506-264198-942086-990116
_______________________________________

Topaz Adjust v5

Key: 486369-100524-811114-550973-660878
_______________________________________

Topaz Clean v3

Key: 908749-100524-088856-821680-460436
_______________________________________

Topaz DeJPEG v4

Key: 063969-100524-110477-135976-498737
_______________________________________

Topaz DeNoise v5

Key: 998399-100505-851131-293009-792334
_______________________________________

Topaz Detail v3

Key: 025599-100524-092155-173562-483176
_______________________________________

Topaz Infocus v1

Key: 383999-101121-074089-388105-365368
_______________________________________

Topaz ReMask v3

Key: 972779-100524-465148-572943-121376
_______________________________________

Topaz Simplify v3

Key: 691169-100524-880885-180955-871885
_______________________________________

Topaz BW Effects v2

Key: 908799-100723-462124-095324-078505
_______________________________________

Topaz photoFXlab

Key: 742329-120705-496677-896959-551016
_______________________________________

Topaz Clarity v1

Key: 511969-130710-737603-579656-225183
_______________________________________

Topaz Star Effects v1

Key: 959949-130710-739065-938154-603063
_______________________________________

Topaz ReStyle v1

Key: 358379-130810-617448-906699-165371

             Password - hlakooo

KEY ဖိုင္မထည့္တက္သူမ်ား ဒီေနရာ ေလးမွာလာေမးနိုင္ပါတယ္

No comments:

Post a Comment