ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Wednesday, October 14, 2015

Stick ထုိးလုိက္တာနဲ႕ကြန္ပ်ဴတာကုိခ်က္ခ်င္းပ်က္စီးသြားေစမယ့္ USB Killer 2.0

Screen Shot 2015-10-14 at 11.38.21 AM Dark Purple လုိ႕ nick name ေပးထားတဲ့ ရုရွားပညာရွင္တစ္ဦးမွ တီထြင္လုိက္တာပါ။ ယခင္ကလည္း ဒီ USB Killer ဆုိတဲ့ USB Stick ကုိတီထြင္ဖူးျပီး ယခုေတာ့ version 2 အေနနဲ႕ထပ္မံထုတ္ျပခဲ့တာပါ။ ဒီ Stick ကုိထုိးလုိက္တာနဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ Motherboard ဆီကုိ USB Port မွတဆင့္ ဗို႕အား ၂၂၀ တုိက္ရုိက္သက္ေရာက္သြားမွာျဖစ္ျပီး ကြန္ပ်ဴတာက ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆုိင္းသြားပါလိမ့္မယ္။ ကြန္ပ်ဴတာျပန္ေကာင္းဖုိ႕ဆုိရင္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာထဲက Motherboard ကုိအသစ္ျပန္လဲလွယ္ရင္ေတာ့ျပန္ေကာင္းသြားမွာပါလုိ႕ Developer ကဆုိထားပါတယ္။ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျပထားတဲ့ဗီဒီယုိကုိေတာ့ေအာက္က link မွာၾကည့္ရွုနိင္ပါတယ္။ 

Thehackernews

No comments:

Post a Comment