ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Monday, November 3, 2014

မိမိကြန္ျပဴတာမွာတပ္ဆင္ထားေသာgrafic card ကိုေကာင္းမေကာင္းစစ္ေဆးေပးျခင္း ပ်က္သြားေသာ္ လည္းေကာင္း အသစ္၀ယ္လာျပီးေသာ္လည္ေကာင္းgrafic cardရဲ.အလုပ္ေဆာင္မူကိုtestလုပ္ေပးေသာပရိုဂရမ္ပါ အားလံုးၾကိဳက္ႏွစ္သက္မွာပါ အဆင္ေျပပါေစ

No comments:

Post a Comment