ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Thursday, November 6, 2014

စိုင္းသူ - (နည္းပညာျပန္လည္မ်ွေဝျခင္း): သင္ ့ကြန္ပ်ဴတာမွေျပာေသာ error အသံမ်ား...

စိုင္းသူ - (နည္းပညာျပန္လည္မ်ွေဝျခင္း): သင္ ့ကြန္ပ်ဴတာမွေျပာေသာ error အသံမ်ား...: မိမိတို ့ကြန္ပ်ဴတာမွာ ဖြင္ ့ဖြင္ ့ျခင္း beep အခ်က္ေပး အသံေတြထြက္ေပၚလာတဲ ့အခါ အထိတ္တလန္ ့မျဖစ္ရေအာင္ လက္လွမ္းမိီွသေလာက္ကိုအေသးစိတ္ျပန္...

No comments:

Post a Comment