ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Tuesday, August 19, 2014

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ : Blue screens of death ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင...

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ : Blue screens of death ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင...: လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က Windows 8.1 patch ကို download ျပဳလုပ္ၿပီး အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ blue screens...

No comments:

Post a Comment