ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Wednesday, August 27, 2014

အလင္းသစ္နံနက္ခင္း New Light Morning: DriverPack Solution 14.6 R416 + Driver packs 14.06...

အလင္းသစ္နံနက္ခင္း New Light Morning: DriverPack Solution 14.6 R416 + Driver packs 14.06...: ကြန္ျပဴတာတလံုးမွာ Drivers ေတြမျပည့္စံုရင္ အသံုးျပဳရတာ အဆင္မေျပသလို ဝင္းဒိုးကလဲ ေကာင္းေကာင္း အလုပ္မလုပ္နိုင္ပါဘူး။လိုအပ္ေနတဲံ Drivers တခု...

No comments:

Post a Comment