ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Saturday, June 21, 2014

စိုင္းသူ - (နည္းပညာျပန္လည္မ်ွေဝျခင္း): အင္တာနက္ SPEED ကို ပိုမိုတိုးျမင္ ့သံုးစြဲခ်င္သူမ်...

စိုင္းသူ - (နည္းပညာျပန္လည္မ်ွေဝျခင္း): အင္တာနက္ SPEED ကို ပိုမိုတိုးျမင္ ့သံုးစြဲခ်င္သူမ်...:  Internet speed ေနွးေနလား ......?   Internet speed ကိုနည္းလမ္း( ၅ ) မ်ိဳးနွင္ ့အျမန္ဆန္ဆံုးျဖစ္ေအာက္ကူညီေပးခ်င္ပါတယ္။အခ်ိန္ရမွဖတ္ပါ ။ ...

No comments:

Post a Comment