ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Sunday, June 8, 2014

ထိုင္းေရာက္ITလူငယ္မ်ား: DTAC Joey Turbo 4.0 ZTE V765M Thai Firmware ၿပန္တင...

ထိုင္းေရာက္ITလူငယ္မ်ား: DTAC Joey Turbo 4.0 ZTE V765M Thai Firmware ၿပန္တင...: DTAC Joey Turbo 4.0 ZTE V765M  ကို thai firmware ၿပန္တင္ၿခင္တဲ့ ေဘာ္ဒါေတြ အတြက္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ logo မွာရပ္ၿပီ တိုင္ပတ္ေနတဲ့...

No comments:

Post a Comment