ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Sunday, October 16, 2016

Air-con မွ မီးအားစားတာ သက္သာေအာင္ ျပဳလုပ္နည္း

Trend Myanmar | 17 August 2016

လက္ရွိ ရာသီဥတုအေျခအေနအရ air-con ဟာ မျဖစ္မေန လုိအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဇူလုိင္၊ ၾသဂုတ္လုိ လေတြမွာေတာင္ ရာသီဥတု အလြန္ပူေႏြးျပီး စုိုထုိင္းထုိင္းျဖစ္ေနပါတယ္။ ေလေအးေပးစက္ တပ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္က ဝန္ထမ္းေတြဆီ ၾကားေနက်စကားက ေလေအးေပးစက္ ၁၆ ဒီဂရီ အပူခ်ိန္အထိ ခ်ထားေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက air-con တပ္ဆင္ထားတဲ့ အိမ္ေတြမွာ ၾကားေနက် စကားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။


ဒါေပမယ့္ တစ္ဆက္တည္း လကုန္လုိ႔ မီတာခ အရမ္းတက္ေနတာ ေတြ႔အျပီးမွာေတာ့ ေနာင္တေတြရၾကျပန္ပါတယ္။ တခါတေလ မီးအရမ္းစားလုိ႔ ေလေအးေပးစက္ ပိတ္ထားျပီး ျပင္ပအပူခ်ိန္နဲ႔ တလွည့္ေနဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့အခ်ိန္ေတြ ရိွပါတယ္။ အခုခ်ိန္ကစျပီး ရုိးစင္းေလေအးေပးစက္ဆိုင္ရာ နည္းလမ္းတစ္ခုနဲ႔ ဒီျပသနာကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ပါတယ္။


အရင္ဦးဆုံးအေနနဲ႔ AC အပူခ်ိန္ကို 16 သုိ႔ ဆင္းေပးစရာမလုိအပ္ပါဘူး။ ေအးေနေအာင္ AC အပူခ်ိန္ကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အဆုံးစြန္ထိ ေလွွ်ာ့ခ်ၾကပါတယ္။ ဒါ သဘာဝက်ေပမယ့္ အေျခအျမစ္မရိွတဲ့ အရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အပူခ်ိန္ ၁၆ ဒီဂရီထိ ေလွ်ာ့ခ်စရာ မလုိပါဘူး။ ၂၃-၂၄ မွာ ထားပါ။


Air-con တစ္လုံးရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေနာက္ကြယ္က စိတ္ဝင္စားစရာအခ်က္ေတြက…


-       မီးအားစားသုံးမႈက ေလေအးစက္မွ compressor အလုပ္လုပ္မႈပမာဏေပၚ မူတည္ပါတယ္။


-       အပူခ်ိန္ ၂၄ သုိ႔မဟုတ္ ၁၆ တစ္ခုုခု ခ်ိန္ညွိထားရင္ compressor မွ အလုပ္လုပ္မႈပမာဏက အတူတူပင္ ျဖစ္ပါတယ္။


-       အပူခ်ိန္က အခန္းအပူခ်ိန္ေရာက္တဲ့အခါ compressor အလုိအေလ်ာက္ ရပ္သြားပါတယ္။


-       အပူခ်ိန္က အခန္းအပူခ်ိန္ေက်ာ္လြန္တဲ့အခါ ျပန္ပြင့္သြားပါတယ္။


-       ဒါေပမယ့္ ပန္ကာက ဆက္လက္လည္ပတ္ေနပါတယ္။


-       လူ႔ခႏၶာကိုယ္က အခန္းအပူခ်ိန္မွာ သက္ေတာင့္သက္သာ ရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အပူခ်ိန္ကို ၂၃-၂၄ မွာ ထားပါ။


-       ဒါက အျမဲဖြင့္လုိက္၊ ပိတ္လုိက္မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးျပီး မီးအားစားတာကို သက္သာေစပါတယ္။


ဒီေတာ့ အခုခ်ိန္ကစျပီး ဒီနည္းနဲ႔ ေအးလည္းေအး၊ မီးအားလည္း ေခြ်တာႏုိင္ပါတယ္။
 

No comments:

Post a Comment