ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Friday, September 30, 2016

Windows တင္ ရင္ အခက္ ၾကံဳ ရ မဲ ့ျပသနာ တစ္ခု ေျဖရွင္းနည္း
============================================
သင္ ့ကြန္ပ်ဴ တာ ကို windows installing လုပ္ ေတာ ့မယ္ ဆို ရင္
သင္ ့ကြန္ပ်ဴ တာ ရဲ ့ Hard Drive ဟာ UEFI mode သို ့မဟုတ္ legacy
mode တစ္ခုခု နွင္ ့မိမိရဲ ့ BIOS ဟာ ကိုက္ညီမွဴ ရိွ ရ ပါမယ္။
(ဥပမာ - ) အေန နွင္ ့ “Windows cannot be installed to this disk.
The selected disk is not of the GPT partition style” Message
ေပၚ လာ ျပီး windows install လုပ္ေဆာင္ မရ ပဲ ျဖစ္ေန
တတ္ပါတယ္။ဒါကို ဘယ္လို ေျဖ ရွင္း မလဲ ဆို ရင္ေတာ ့ကၽြန္ေတာ္ တို ့
gpt အျဖစ္ ျပန္ေျပာင္းေပး ရ ပါမယ္။
ေျပာင္း လဲ ပံု အဆင္ ့ ဆင္ ့ မ်ား
အဆင္ ့ ( ၁ )
------------------------------
အရင္ဆံုး မိမိ ကြန္ပ်ဴ တာ ကို restart ျပန္ခ် ပါမယ္။
အဆင္ ့ ( ၂ )
---------------------------------
windows ျပန္တက္လာ တာနွင္ ့F10 ကိုနိုပ္ျပီး command prompt ကိုဖြင္ ့ပါ ။
အဆင္ ့ ( ၃ )
--------------------------------
cmd / command prompt ထဲ မွာ ေအာက္ က စာ သား ေတြ ကို ရိုက္ထည္ ့ေပးပါ။
(1 ) diskpart ကို ရိုက္ပါ။ enter ေခါက္ပါ။
(2 ) list disk ကို ဆက္ရိုက္ပါ။ enter ေခါက္ပါ။
(3 ) select disk ( formart ခ် ခ်င္ တဲ ့ disk ကို ရိုက္ပါ )
clean ကိုရိုက္ပါ enter ေခါက္ပါ။
convert gpt ကို ၇ိုက္ပါ enter ေခါက္ပါ။
exit ကိုရိုက္ျပီး ထြက္လုိက္ပါ။
အဆင္ေျပ ပါ ေစ
#စို္င္းသူ

No comments:

Post a Comment