ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Wednesday, July 20, 2016

SOLVED : Windows cannot be installed on this disk. The selected disk is ...

                  ၀င္းဒိုးတင္မရေသာျပသာနာကိုေျဖရွင္းရန္

No comments:

Post a Comment