ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Wednesday, July 27, 2016

Corel VideoStudio Ultimate X9 19.5 Full One2up x86/x64

video Edit အေကာင္းဆုံး Software တစ္ခုုျဖစ္ပါတယ္ Effect ေျမာက္မ်ားစြာပါဝင္ပါတယ္
စက္တုိင္အသုံးျပဳနုိင္ဖုိ႔နွစ္မ်ဳိးစလုံးကုိတင္ေပးလုိက္ပါတယ္
full ျဖစ္ရန္အတြက္ Keygen ပါထည့္ေပးထားပါတယ္

Download 32 Bit
Download 64 Bit

No comments:

Post a Comment