ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Wednesday, June 29, 2016

CANONမိတၱဴစက္မ်ား ... ပရင္တာမ်ား
အားလံုးအတြက္ Driv ေခြေပ်ာက္ေသာသူမ်ား
လိုအပ္ရင္ေဒါင္းလို႔ရပါပီခင္ဗ်....
Canonစက္ အမ်ိဳးအစားေပါင္းမ်ားစြာရွိပါတယ္

No comments:

Post a Comment