ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Friday, April 22, 2016

FACEBOOK မွာ သူငယ္ခ်င္းေတြ ကိုယ့္ကို TAG မရေအာင္ လုပ္နည္း
==============================
facebook မွာ သူငယ္ခ်င္းေတြ ကိုယ့္ကို လာ မ Tag ေစခ်င္ရင္ Setting ထဲက Timeline and tagging ထဲက who can add things on my timeline မွာ only me ထားလိုက္ပါ။ ပံုကိုၾကည္ပါ။

No comments:

Post a Comment