ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Wednesday, March 23, 2016

ปํญหาโน้ตบุ๊คเล่นหรือเชื่อมต่อWiFiไม่ได้(Windoes7) Ep. 2

၀စ္းဒိုး၇တင္ျပီ း wifi သံုးမရလိုတိုင္ပတ္ေနသူမ်ားအတြက္

No comments:

Post a Comment