ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Thursday, March 24, 2016

Post by Kaung Htoo San: iDevice မ်ားအား iCloud ရွိ မရွိစစ္ေဆးသင့္

Post by Kaung Htoo San: iDevice မ်ားအား iCloud ရွိ မရွိစစ္ေဆးသင့္: iDevice တစ္ခုအား၀ယ္ယူေတာ့မယ္ဆုိရင္ အေရးဝကီးဆုံးစစ္ေဆးရမွာကေတာ့ iCloud သုံးထားျခင္း ရွိ မရွိပါပဲ။ ဘာလုိ႕စစ္ေဆးသင့္လဲဆုိရင္ iCloud ကုိ ...

No comments:

Post a Comment