ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Saturday, April 25, 2015

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ : YouTube က Video ေတြ IDM နဲ႔ ေဒါင္းမရျဖစ္ေနရင္

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ : YouTube က Video ေတြ IDM နဲ႔ ေဒါင္းမရျဖစ္ေနရင္: ဥာဏ္လင္းေမာင္ : ကြ်န္ေတာ့္ကြန္ပ်ဴတာမွာေလ.. IDM လည္းရွိတယ္..အရင္တုန္းကရတယ္..အဲဒါအခု..ဆြဲလို႔မရေတာ့လုိ႔ေလ... YOUTUBE ၀င္လည္းတက္မလာ...

No comments:

Post a Comment