ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Sunday, January 11, 2015

PhotoShine Full Version 3.2+Serial (73.6 Mb)


CBox ကေနညီငယ္တေယာက္ ေတာင္းဆိုထားလို႔ PhotoShine Full Version
3.2 ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။PhotoShine ကအခုဆို V4.0 ထြက္ျပီးျဖစ္ေပမဲ့
ေတာင္းဆိုထားတဲ့ V.3.2 ကိုဘဲတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။


Photoshine is a photo editing and manipulation tool to easily create collages,
frames and magazine style layouts with fancy effects such as sticking your favorite
photograph on a cup or flower,or decorating it with a pink picture frame.
Photoshine has 9 theme categories: Baby, Dream, Festival, Frame, Girl, Love,
Magazine, Simulation and Other.
The  version includes 230 templates while the full version comes with a whooping
680 templates.
Creating a framed picture or funny effect is easy.
After opening the picture in Photoshine you simply select a template to use with it.
You can then fine tune it in through moving and rotating the picture within the template,
for example to precisely position it within a mirror frame.
You can add additional photos to the same template to create a collage.
Photoshine also lets you change the color to black and white,sepia or a line drawing effect.Title: Photoshine 3.2
Filename: photoshine.exe
File size: 73.06MB
Requirements: Windows XP / Windows7 / XP64 / Vista64 / Windows7 64 /
                             Windows8 / Windows8 64
Languages: en-US
License: Full version
More help => http://www.picget.net/photoshine-photo-editor/what.htmlMain Features:-
----------------------------
1) Easy to use
Just one click, you can add your photo into the template which you like.

2) 9 themes (styles), more than 700 beautiful templates included.
The 9 themes are: GIRL,BABY,LOVE,BOARD, DREAM, MAGAZINE,CALENDAR,
FRAME and OTHER.
There are more than 700 templates included in PhotoShine, which means you
have more than 700 choices to make your photo more attactive.

------------------
Installation :-
------------------
1. Unpack
2. Install
3. After successfull install use the given user name and serial key

    User name : N1A0F100P8E
    Serial Number : UE@U@322P7B 

4. Enjoy it !!!

------ 100% Clean -----------

                     Password - www.linthit.com

                             Download

No comments:

Post a Comment