ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Saturday, April 5, 2014

အိုင္တီအိမ္မက္: Windows 7 Iso ဖိုင္မ်ား

အိုင္တီအိမ္မက္: Windows 7 Iso ဖိုင္မ်ား: Windows 7 Iso ဖိုင္ေတြပါ။ Version အစံုရွိပါတယ္။ အမ်ားႀကီးပဲႀကိဳက္တာသာယူေဒါင္းေပေတာ႔ ဗ်ာ။ တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္ ဝင္ဒိုးေခြေတြရွာရခက္တယ္။ ဒါေႀက...

No comments:

Post a Comment