ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Friday, April 4, 2014

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ {Full Version & Free Download}: Windows Loader v2.2.2 (Updated Apr 2,2014)

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ {Full Version & Free Download}: Windows Loader v2.2.2 (Updated Apr 2,2014): Windows Loader ကို အားလံုးသိၾကမွာပါ... this copy of windows is not genuine ဆိုျပီး Screen ေနာက္ခံ အမည္းေရာင္ၾကီးနဲ႔ Window Activate မ...

No comments:

Post a Comment