ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Saturday, September 5, 2015

True smart 3.5 unlock firmware တင္နည္း
1:20/19:20
151 Views
Sai Lin Zaw uploaded a new video.
True smart 3.5 unlock firmware တင္နည္း>>လုိတာေတြ ကေတာ့ ဒီမွာေဒါင္း>>>ဖန္၀ဲ (၁) https://my.pcloud.com/publink/show…… အဆင္မေၿပရင္ ဖန္၀ဲ(၂) https://my.pcloud.com/publink/show…… ဒီေအာက္က Driver (၂)ခု https://my.pcloud.com/publink/show…https://my.pcloud.com/publink/show…

1 comment: