ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Sunday, June 8, 2014

ထိုင္းေရာက္ITလူငယ္မ်ား: DTAC Joey Turbo 4.0 ZTE V765M Thai Firmware ၿပန္တင...

ထိုင္းေရာက္ITလူငယ္မ်ား: DTAC Joey Turbo 4.0 ZTE V765M Thai Firmware ၿပန္တင...: DTAC Joey Turbo 4.0 ZTE V765M  ကို thai firmware ၿပန္တင္ၿခင္တဲ့ ေဘာ္ဒါေတြ အတြက္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ logo မွာရပ္ၿပီ တိုင္ပတ္ေနတဲ့...

Thursday, June 5, 2014

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ : iOS 8 တြင္ ပါဝင္မည့္ အထူးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ : iOS 8 တြင္ ပါဝင္မည့္ အထူးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား: ယခုႏွစ္ ေဆာင္းဦးရာသီတြင္ စတင္မိတ္ ဆက္မည့္ iOS 8 စနစ္၌ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္ ထားၿပီး အသစ္အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ထပ္မံ ထည့္သြင္...